GREEN START

1. Johtaminen
a) RAVANTI EVENTS toimii kestävän luontomatkailun periaatteiden mukaisesti. Sen ympäristöpolitiikka muodostuu lähinnä Green Start – toimenpiteistä ja Laatutonnin mukainen käsikirja määrittelee toimenpiteet.
b) Vastuuhenkilö on toiminnanjohtaja Seija Ravanti. Hän vastaa kulloisenkin tiimin perehdyttämisestä näihin periaatteisiin.
c) Ympäristöasioiden katselmukset määritellään aina tammikuun aikana. Niiden pohjalta tehtävät toimenpiteet määritellään tammikuun loppuun mennessä, ja niistä aiheutuvat toimet tehdään maaliskuun loppuun mennessä.
d) Motivoimme henkilökuntaa arjen ekotekoihin.

2. Markkinointi ja viestintä
a) viestimme vastuullisista toimintatavoistamme sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille:
viestintä tapahtuu suusanallisesti, tavoistamme kerromme myös markkinointiviestinnässä ja toimintatavat kerrataan käytännössä yhteistyökumppaneiden kanssa.
b) viestimme asiakkaille vastuullisista toimintatavoistamme:
pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan ympäristön, oli se sitten luontopolulla liikkumista tai järvellä veneillessä.
c) motivoimme asiakkaitamme arjen ekotekoihin: kiinnitämme heidän huomiotaan luonnon ehdoilla liikkumiseen ja vaikkapa havainnoimalla Suomessa voimassaolevaa Jokamiehenoikeutta luonnossa liikkumisessa.
d) keräämme asiakkailtamme palautetta vastuullisista toimintatavoistamme: alkuun haastattelemme heitä retkien päätteeksi aiheesta – myöhemmin käyttöön tulee kirjallinen palaute.

3. Sosiaalinen vastuu ja sidosryhmäyhteistyö
a) edistämme paikallisten työllistymistä
Pyrin kaikissa toimissani suosimaan saarelaisten työllistymistä. Käytännössä se tarkoittaa luonto-oppaiden, veneen kapteeneiden, kotileipurien, catering-yritysten ja erityisosaajien taitojen hyödyntämistä työtilaisuuksissa.
b) viestimme paikallisesta kulttuurista, tapahtumista, nähtävyyksistä
Viestimme paikallisesta kulttuurista kaikilla toimillamme, mm. luontoretkien yhteydessä, muissa tuotteissamme esim. Kokous maalla -palvelussa (paikallinen Seurantalo), veneretkien yhteydessä nähtävyyksissä. Toimimme vahvasti yhteistyössä Lohjan saaristoseuran kanssa ja paikalliskulttuurin tapahtumissa.
c) suosimme paikallisesti tuotettuja palveluita/tuotteita,
Toki, paikallisuus ja saarelaiset ennen kaikkea.

4. Energian ja veden käyttö
a) käytämme säästäväisesti lämmitys ja sähköenergiaa sekä vettä.
b) seuraamme energian- ja vedenkäyttölukuja ja tiedotamme niistä henkilökunnalle. Työkalu kulutuksen vähentämiseksi, vikojen löytämiseksi on tulossa.
c) palkitsemme henkilöstön hyvät energian- ja vedensäästöideat
i) kannustamme ja opastamme asiakkaita kohtuulliseen energian- ja vedenkäyttöönJätehuolto
1. Jätehuolto -vaihtoehdot
1. Biojätteet mädätetään ja niistä tehdään multaa
2. Edes kodassa ei käytetä kertakäyttöastioita, vaan lautaset ovat lastuja ja kupit pestäviä kotimaisia poltettuja saviastioita.
a) vähintään paikallisten jätehuoltomääräysten mukainen jätehuolto
b) hoidamme vaaralliset jätteet asianmukaisesti ja meillä on siihen nimetty vastuuhenkilö.

6. Ostotoiminnat ja hankinnat
a) suosimme paikallisia tuotteita, palveluita ja elintarvikkeita:
Tarjoamamme ruoka on mitä suurimmassa määrin lähiruokaa, lähipitäjissä tuotetusta raaka-aineista. Pyrimme sesonginmukaiseen tarjontaan ja käytämme ensisijaisesti Lohjanjärven kalaa, seudulla kasvavia villiyrttejä, paikallisen myllyn tuotteita ja luomuviljeltyjä juureksia ja luomulihaa.
b) suosimme yhteishankintoja muiden paikallisten toimijoiden kanssa:
Meillä on saariston ruokapiiri, jonka toimijoiden kanssa tehdään sesonkien aikoina yhteishankintoja lähiseudulta.
i) Tavarantoimittajien valjastaminen yhteistyöhön, pakkaus, kuljetus: tähän on ehkä tulossa työkaluja kun seudun kyläsuunnitelma valmistuu vielä kevään kuluessa.
ii) Omien valintojen linjakkuus sisustuksessa ja somistuksessa, asiakaslahjat, markkinointimateriaalit samalla esteettisia sekö kestäviä ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia materiaaleja ja suosimme hankinnoissa ympäristömerkittyjä tuotteita:
iii) Kaikissa pisteissämme käytetään mahdollisimman luonnonmukaista sisustusta; myös M/S Saariston Maijan istuintyynyt ja fenderit ovat luonnonmukaista ja lähellä tehtyä käsityötä. Niinikään kokoustarjoiluissa käytetään mummoserviisiä, vanhaa kotimaista Arabiaa. Myös kodan sisustus koostuu paikalla tehdyistä kalusteista ja lampaantaljoista, astiat paikallista tuohta ja keramiikkaa.
iv) Give away -lahjat ovat tällä kaudella pähkinäpusseja, sis. Omien tammimetsien antia.

9. Vastuu ympäröivästä luonnosta
a) Kunnioitamme paikallista luontoa, maisemaa, eläimet, kasvit ja pyrimme säilyttämään ne alkuperäisessä tilassaan:
Ravanti Events toimii osittain luonnonsuojelualueella, kotamme sijaitsee Hausnummen luonnonsuojelualueella määräaikaisella erikoisluvalla. Tällöin ympäristön kuntoon kiinnitetään erityistä huomioita, luonnon tulee säilyä miltei koskemattomana. Asiakkaille korostetaan jokamiehen oikeuksien rajoituksia ko. alueella.
Yrityksen toimintaympäristössä on myös paljon saariston perinnemaisemia, ja perinnekasvit ovat saaristossa erityishuomion kohteena. Samoin alueella on muutamia alkuperäislajeja kuten suomenlammas ja pari kyyttöä, ja niiden laitumet sisällytetään usein asiakkaille tarjottaviin reittivaihtoehtoihin, esitellään paikallista perinnekulttuuria.

10. Kulttuuri, kylät ja kansallispuistot
a. Kunnioitamme paikallista kulttuurihistoriaa-
Paikallinen kulttuuri- ja kylähistoria on hyvin sisäistettu osana yrityksen tuotteistamista. Useiden vuosien verkostoituminen kylämatkailun piirissä on osaltaan ohjannut tarinoita tuotteiksi. Paikallinen kulttuurihistoria on tullut osaksi yrityksen tuotteiden sisältöä, kylän historiasta kumpuaa muitakin suunniteltuja matkailutuotteita.
Uusi kylätapahtuma, sadonkorjuujuhla KEKRI osana suomalaista maaseudun kyläkulttuuria, vuosittain toistuva perinne.Yrityksen tuottaja on mukana tapahtumassa tuottajana.
b. Koulutamme ja tiedotamme henkilöstöä kulttuuriperinnöstä, ympäröivistä kylistä ja kansallispuistoista
Joskus satunnaisia ulkopaikkakuntalaisia keikkatyöntekijöitä käytettäessä heidät perehdytetään kylän kulttuuriperintöön, perinnemaisemaan ja luonnonsuojelualueisiin. Oman väen keskuudessa nämä seikat ovat hyvin sisäistettyjä.
i. c. Tiedotamme asiakkallemme kulttuuriperinnöstä, ympäröivistä kylistä ja kansallispuistoista –
ii. Tavoitteena tiedottaa myös ulkolaisille asiakkaille ym. seikoista. Erityisesti veneen kipparit koulutetaan, samoin luonto-oppaiden perehdyttäminen on käytössä-
iii. d. Edistämme paikallisten tuotteiden myyntiä ja käyttöä
1. Kaikki mahdolliset paikalliset tuotteet ovat jossain roolissa yrityksen toiminnassa siltä osin kuin niiden eettinen ja esteettinen taso riittää RE:n tavoittelemaan laatutasoon.
iv.

11. YRITYKSEN SITOUTUMINEN
2. Näihin asioihin erityisesti kiinnitetään jatkossa huomiota: pyrimme motivoimaan ja herättelemään asiakkaamme ekotekoihin myös heidän omassa elinympäristössään. Autamme heitä näkemään luonnon monimuotoisuuden rikkauden ja sen säilyvyyden rajoitukset. Toivomme osaltamme auttavan heitä luontoharrastuksen pariin, kestävän kehityksen jaloihin periaatteisiin.
3. Yrityksemme sitoutuu vastuullisen liiketoiminnan osalta seuraaviin asioihin:
4. Ravanti Events sitoutuu vastaisuudessa liiketoiminnassaan kiinnittämäään erityistä huomiota logistiikkaan ja energiakuluihin, hankimme tähän tueksi helposti tulkittavan mittarin.
5. Lisäksi lupaamme edistää toiminnassamme:
6. Yhteistyön lisääminen muiden paikallisten matkailutoimijoiden parissa. Tämä tarkoittaa käytännössä lisättyä synergiaa vaikkapa kaluston osalta, yhteisiä markkinaviestinnän tarjoomaa, sujuvaa kanssakäymistä kunta- ja kielirajoista riippumatta.

Lohjansaaressa 10.1.2014
Seija Ravanti
RAVANTI EVENTS
In- & outdoors
ravantievents.fi
+358 40 134 3858